PSICHOLOGINIO DARBO PATIRTIS

1996-2000 m. Kauno miesto savivaldybės Vaikų gerovės centras „Pastogė“ – dirbdamas direktoriaus pavaduotoju buvau Kauno Vaikų telefono linijos vienu iš įkūrėjų ir teikiau psichologinę pagalbą telefonu kaip konsultantas-savanoris.

2003 m.- iki dabar privati Psichologo veikla Kaune ir Vilniuje.

2003-2010 m. Lietuvos jūrų skautija – Psichologo darbas projektuose su jaunimu ir psichologinių seminarų vedimas.

2005-2012 m. Jonavos ligoninė – Medicinos psichologas.

2008-2009 m. ir 2011-2012 m. Kauno vaikų darželis ,,Vaivorykštė“ – Psichologas.

2010-2013 m. Kauno psichoterapijos centras – Psichologas.

2011-2018 m. Lietuvos hipno-psichoterapijos asociacijos narys – Psichologas.

2011 m.- iki dabar individuali Psichologo veikla Kaune privačiame kabinete. Veiklos vykdymo pažyma Nr. 871931.

2012-2019 m. Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla – Psichologas.

2019 m.- iki dabar Paramos šeimai centras ,,Darnūs namai". Kauno rajono bendruomeniniai šeimos namai - Psichologas.

paskelbta: 2012-05-16